INFORMACJA
Od dnia 20.12.2016 oficjaln± stron± Parafii E-A w Łodzi jest:
http://www.lodz.luteranie.pl

Zmieniły się także adresy email, szczegóły w zakładce kontakt.